Search our Site

logoAdopto е проект, който макар и тепърва прохождащ, да се чувства от създателите му като нещо ново, не само за нас, но и за българското виртуално пространство изобщо.

Списанието е обърнато изцяло в посока на целостта на хуманитарното познание, като основната задача, която сме си поставили, е достъпността на материалите, които ще бъдат публикувани.

Тук не говорим само за достъпността им от гледна точка на non-for-profit ориентацията на проекта, но и от тази на достъпността на езика (без значение дали говорим за авторски или преводни текстове), с който ще ви бъдат представяни. Според нас, голяма част от младите (а и не само), които искат да се докоснат до богатството на науките за човека, биват спирани на първо място от него. Доминиращият почти целия им спектър академичен език, представлява препятствие, подобно на онова, пред което се изправяме при изучаването на чужд език.

Adopto е портал за сериозно мислене, което бидейки отнесено към ежедневието ни, ще ни позволява да не се загубваме в него. Всеки от вас, читателите, може да допринесе за редовното попълване на секциите на сайта, като се надяваме да се придържате към горе написаното по начинът, по който го правим и ние. В секцията за контакти ще намерите адреса, на който можете да изпращате статиите и есетата си.

Порталът не представлява и не бива финансиран от политически партии, фондации или каквито и да било външни източници.

Adopto разчита изцяло на скромните възможности на създателите си и помощта, която под формата на дарение, всеки един от вас би могъл да окаже.
Всички материали са част от
Creative Commons Attribution
No Derivatives 4.0 Int. License

Получавайте новини всяка седмица.