Search our Site

logo

категория Изкуство

Доколкото Пикасо заема мястото, което заема, всяко погрешно тълкуване на работата му би могло единствено да засили съвременното неразбиране на изкуството като цяло. Това е извинението ми за добавянето на още няколкостотин към милионите думи, от чиято бъркотия той някак винаги се измъква.

На Автолик синовете притичаха бързо към него,
раната на Одисея — мъжа, с боговете сравняван,
с грижа превързаха те, със заклеващи думи му спряха
черната кръв и го бързо прибраха в дома на баща си.
Омир, "Одисея" (19:455) 

Наскоро понятието романтизъм бе прието като обхващащо почти цялото изкуство, създадено в Европа от 1770 до 1860г. - Ингрес и Гейнсбъроу, Давид и Търнър, Пушкин и Стендал. Така Бородинската битка на последния век между Романтизъм и Класицизъм спира да се приема като чиста монета. По-скоро се изказва предположението, че разликите между двете направления са с по-ниска степен на важност от онова, което имат общо с останалите произведения на изкуството от своето време.

Хайнер Мюлер е немски драматург, поет, писател, есеист и театрален режисьор. Описван е от своите съвременници като „най-големият жив поет на театъра“ след Самюел Бекет и едно от най-важните имена в немскоезичната драматургия на двадесети век. Притежава рядката дарба да изобразява връзката между насилие и история, използвайки сложен, но красив поетичен език, изобилстващ от образи и метафори. Неговите фрагментарни и енигматични текстове са разглеждани като огромен принос към постмодерната драма и постдраматичния театър.

„Милувките са само жестове, угасващи сами,
безплодни опити на любовта, която чрез телата
към невъзможното единство на душите се стреми.“
Сюли Продом

“Инсталационно изкуство“ е термин, под който най-общо се класифицират триизмерни концептуални произведения разположени в определено експозиционно пространство. Самата дума "install" означава да поставим нещо вътре в нещо друго. Инсталацията обикновено е съобразена с това конкретно пространство (външно или вътрешно) - предназначена е да влиза във връзка с него (временна или постоянна), като в нея инсталацията намира пълната реализация на своята идея (концепция).

Ренесансовият художник Албрехт Дюрер е считан от приятелите си за майстор в изкуството на размишлението или интелектуалното скитане. Германският хуманист Уиляболд Пиркхаймър пише, че той често се "обвива" в приятните си занимания и през това време изглежда като "най-щастливия човек на Земята".

Най-известната форма на "Театъра на потиснатите", често свързвана със самото име, е "Форум Театър". Тя представлява една-единствена, разпростираща се по протежение на цялата постановка, сцена. След края си започва отначало като всеки от зрителите може, казвайки "спри!", да я прекрати и да заеме мястото на актьора. На сцената обикновено бива представян даден тип потисничество - стачкуващи работници се противопоставят на полицейски ръководител; расист, обслужващ басейн, изисква документите на чернокожо семейство; авторитарен баща изгонва дъщеря си от дома заради бременност и прочее. Сценарият "Семейство" е включен в "Legislative Theatre" (книга от Аугусто Боал) и ни дава представа как работи това на базата на последния пример. Зрителите-актьори поемат ролята на някои от потиснатите лица и изпробват различни отговори.

Аугусто Боал е създател на една от най-радикалните форми на театъра, виждани някога. В "Театъра на потиснатите", зрителите са поканени да "завземат" сцената, да станат действащи лица в драмата – и в собствения си живот. В тази първа от поредицата статии, ще се опитам да обобщя представата на Боал за централната роля на изкуството в живота на човек.

В седмицата след смъртта на Джакомети френското списание „Пари мач“ публикува забележителна негова снимка, направена девет месеца по-рано. Сам в дъжда, на нея той прекосява улицата край студиото си в Монпарнас.

Може би най-известната творба на Валтер Бенямин е "Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост". Този кратък текст осигурява цялостен поглед върху промените засягащи изкуството в историята на нашето съвремие. Прозрението на Бенямин е, че не всяко наше сетивно впечатление е изцяло биологично или естествено, то е също така и историческо.
Всички материали са част от
Creative Commons Attribution
No Derivatives 4.0 Int. License

Получавайте новини всяка седмица.