Search our Site

logo

категория Кино

„Спомнете си тъмнината и големия студ
тази долина, която кънти от вопли.“
Брехт, „Опера за три гроша“

Независимо че изображението е заснето от определена гледна точка, пак според Дельоз, то не е достатъчно центрирано за да бъде субективно и да се отнася към субективния опит. Във връзка с това, той говори за изображението в киното не като за аналогова субективност, а като за вещ, за нещо, което в духа на Уайтхед оформя образа: "Вещта — това е образ, който е в себе си, съотнасяйки се с всичко останало, на чието интегрално въздействие е подложен и на което реагира.

Съветската култура бе обърната към бъдещето. Тя бе телеологична и разгръщаше времето си в перспектива, градейки комунизма дори тогава, когато той започна да изглежда невъзможен. Разбира се, че се пишеха исторически романи и се снимаха историко-револиционни филми, но историята на тези творби е обикновена пародия на настоящето. Те не се обръщаха към историята за да разберат или реконструират миналото. В този смисъл и дългият период на съветската култура, чак до 1970-80г., е принципно неисторически или по-скоро, радикално скъсващ с наследството на историзма от 19-и век.

В киното на унгарския режисьор Бела Тар има нещо мъчително и нечовешко. Чужди са образите и лицата, така както и ситуациите, в които попадат. Сякаш апатичен рибар е хванал на куката си нещо по-живо дори и от рибите, което отказва да се съпротивлява. Но не е ли съпротивата условие за живота или само така сме свикнали да мислим? Прословутото бягство – онова, което Фицджералд нарича „екскурзия в клопка“ - е възможност или пукнатина, образ на съпротивата в-срещу-и-отвъд и без това монолитното търкаляне на часовете, но не и спасение, никога спасение.

Представете си следната картина - самурай бива убит в гората. Един по един всички свидетели са изправени пред съда. Дърварят разказва за ужаса, който преживял натъквайки се на тялото. Свещеникът твърди, че е виждал онзи човек по-рано и го идентифицира като вероятния извършител. Тогава вкарват нападателя Таджомару. Той твърди, че е завързал самурая и е съблазнил жена му пред него, а след това го е убил в двубой.


Всички материали са част от
Creative Commons Attribution
No Derivatives 4.0 Int. License

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте новини всяка седмица.