Search our Site

logo

категория Фотография

Гари Уиногранд (1928 г. - 1984 г.), американски фотограф, известен със своите спонтанни образи на хора в ежедневни ситуации, особено из улиците на Ню Йорк през 60-е. Неговите необичайни ракурси и тайминг, както и способността му да заснема странни и понякога невероятни конфигурации от хора, места и неща, го нареждат сред най-влиятелните фотографи на 20-и век. Уиногранд е изключително плодотворен и макар да умира едва на 56 г., успява да остави огромен фотографски архив, документирал американското общество в течение на три десетилетия.
Всички материали са част от
Creative Commons Attribution
No Derivatives 4.0 Int. License

Получавайте новини всяка седмица.