Search our Site

logo
Един от важните дебати в историята на телевизията и популярната мисъл, е между два интелектуални титанa - Ноам Чомски и Мишел Фуко. В разгара на войната във Виетнам, американският лингвист и френският историк на мисълта се срещат, за да дискутират върху някои от фундаменталните въпроси, които ни тревожат и днес - има ли такова нещо като "човешка природа"; кои са предопределящите познанието ни фактори - собствената ни творческа активност или диктуваните от социалните и културни условия схеми; идеалното общество и неговите издънки; произход и битие на справедливостта и други. 

С вградени субтитри на български език.


Еднократно
 EUR

случайни статии


Всички материали са част от
Creative Commons Attribution
No Derivatives 4.0 Int. License

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте новини всяка седмица.