Search our Site

logo
Един от важните дебати в историята на телевизията и популярната мисъл, е между два интелектуални титанa - Ноам Чомски и Мишел Фуко. В разгара на войната във Виетнам, американският лингвист и френският историк на мисълта се срещат, за да дискутират върху някои от фундаменталните въпроси, които ни тревожат и днес - има ли такова нещо като "човешка природа"; кои са предопределящите познанието ни фактори - собствената ни творческа активност или диктуваните от социалните и културни условия схеми; идеалното общество и неговите издънки; произход и битие на справедливостта и други. 

С вградени субтитри на български език.


Еднократно
 EUR

случайни статии
Всички материали са част от
Creative Commons Attribution
No Derivatives 4.0 Int. License

Получавайте новини всяка седмица.