Search our Site

logo

Разделението между науките се разпада. Природата не признава дисциплинарните граници и ведно със задълбочаването на познанието ни, откриваме допирните точки в традиционното разделение между науките. Въпреки това се намират любопитни изключения.

Дори през 21-ви век старите способи за защита изглеждат на властите в Китай като най-доброто средство за борба с епидемията от коронавирус. Стотици милиони хора ще бъдат ограничени в движението си. Не е ли време да запитаме защо пандемиите се подменят една друга в един все по-траен ритъм?
Всички материали са част от
Creative Commons Attribution
No Derivatives 4.0 Int. License

Получавайте новини всяка седмица.