Search our Site

logo

Разделението между науките се разпада. Природата не признава дисциплинарните граници и ведно със задълбочаването на познанието ни, откриваме допирните точки в традиционното разделение между науките. Въпреки това се намират любопитни изключения.
Всички материали са част от
Creative Commons Attribution
No Derivatives 4.0 Int. License

Получавайте новини всяка седмица.