Search our Site

logo

Разделението между науките се разпада. Природата не признава дисциплинарните граници и ведно със задълбочаването на познанието ни, откриваме допирните точки в традиционното разделение между науките. Въпреки това се намират любопитни изключения.


Всички материали са част от
Creative Commons Attribution
No Derivatives 4.0 Int. License

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте новини всяка седмица.